หากคุณเป็นคนนึง ที่ไม่มีความมั่นใจในรอยยิ้มของตัวเอง
เราช่วยคุณได้ #ฟอกสีฟัน #อุดปิดฟันห่าง #วีเนียร์
—————————————————
ทพญ.นลพรรณ วุฒิวณิช #คุณหมอแปม
—————————————————
-ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม
-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
-ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม
-อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
—————————————————