ส่งรูปปรึกษาเบื้องต้นฟรี! คลิก]

การจัดฟันแบบใสคือ

การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือใสแบบถอดได้ เครื่องมือนี้จะออกแบบมาเฉพาะบุคคลโดยการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก USA เพื่อปรับการเรียงตัวของฟันให้เข้าที่และเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย

การจัดฟันแบบใส เหมาะกับใคร

1. คนที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือ

2. คนที่แพ้โลหะ

3. คนที่เคยจัดฟันมาแล้ว และต้องการแก้ไขปัญหาอีกเล็กน้อย

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

1. ทำความสะอาดได้ง่ายเนื่องจากสามารถถอดเข้าออกได้

2. ลดการระคายเคืองกับกระพุ้งแก้ม และเนื้อเยื่อช่องปาก เนื่องจากไม่มี Bracket

3. ทำนายผลการเคลื่อนฟันได้แม่นยำกว่าการจัดฟันแบบอื่น เนื่องจากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ

ข้อปฏิบัติเมื่อจัดฟันแบบใส

1. ใส่เครื่องมือ อย่างน้อย 22 ชั่วโมง ต่อวัน

2. เปลี่ยนเครื่องมือทุก 2-3 สัปดาห์

3. เก็บเครื่องมือใส่กล่องทุกครั้งที่ถอดออก ป้องกันเครื่องมือหาย