3 ขั้นตอนก่อนจัดฟัน

1. ตรวจ ปรึกษาคุณหมอจัดฟัน เก็บข้อมูล เอกซเรย์ พิมพ์ปาก ถ่ายรูป

2. เคลียร์ช่องปาก ก่อนการจัดฟัน ในแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแผนการรักษา คลิกดูราคาค่าเคลียร์ช่องปาก ที่นี่

3. เริ่ม ติดเครื่องมือจัดฟัน ชำระค่าจัดฟันครั้งแรก ราคาตามโปรโมชั่น

จัดฟันแบบไหนดี

จัดฟันแบบโลหะ

เป็นการจัดฟันที่ใช้ Bracket โลหะร่วมกับการใช้ยางรัดเข้ากับเครื่องมือเพื่อเคลื่อนฟัน ต้องปรับเครื่องมือทุกเดือน

จัดฟันแบบ Ceramic

เป็นการจัดฟันที่ใช้ Bracket เซรามิค ซึ่งมีสีใสใกล้เคียงสีฟันแทน ร่วมกับการใช้ยางสีใสรัดเข้ากับเครื่องมือ เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน

จัดฟันแบบ Damon

เป็นการจัดฟันด้วยอุปกรณ์ที่มีฝาเลื่อนปิด-เปิด กระชับ ลดแรงดึงของการรัดฟัน คนไข้จึงจะรู้สึกเจ็บน้อยลงกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา และยังสามารถร่นระยะเวลาในการรักษาฟันได้ดี 

จัดฟันแบบ Damon Clear

เหมือนการจัดฟัน Damon แต่ใช้ Bracket สีใส ทำให้สวยงามมากว่า เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน

จัดฟันแบบใส

เป็นการจัดฟันโดยใช้เครื่องมือใสแบบถอดได้ เครื่องมือนี้จะออกแบบมาเฉพาะบุคคลโดยการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก USA เพื่อปรับการเรียงตัวของฟันตามให้เข้าที่และเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย รายละเอียดจัดฟันใสเพิ่มเติม คลิก 

คุณหมอเฉพาะทางจัดฟันมี 5 ท่าน จบเฉพาะทางจัดฟันโดยตรงทุกท่าน
1. ทพญ.แจ่มจรัส สอนง่าย
2. ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง
3. ทพญ.สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล
4. ทพญ.คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์ (อยู่ในระหว่างการอัพเดตข้อมูล)
5. ทพญ.กิตติ์ภารัช กมลธรรม (อยู่ในระหว่างการอัพเดตข้อมูล)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย คลิก

เลือกปรึกษาคุณหมอได้หลายท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย