ทันตกรรมแบบทั่วไป
ตรวจวินิจฉัย
ขูดหินปูนและขัดฟัน
อุดฟัน
ถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือก
เกลารากฟัน
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก 
จัดฟัน
จัดฟันแบบโลหะ
จัดฟันแบบเซรามิก
จัดฟันแบบDamon
จัดฟันแบบถอดได้
จัดฟันแบบ Invisalign
ศัลยกรรมช่องปาก
ผ่าฟันคุด
ปลูกกระดูก
ผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
ตกแต่งกระดูกเพื่อการใส่ฟัน
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ฟอกสีฟัน
เคลือบผิวฟัน Inlays และ Onlays
อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
อุดปิดช่องห่างระหว่างฟัน
ทันตกรรมป้องกัน
เคลือบหลุมร่องฟันและการเคลือบฟลูออไรด์
ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
แนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก
ทันตกรรมเด็ก
ขัดฟันและขูดหินปูนเด็ก
อุดฟันเด็ก
เคลือบฟันด้วย ฟลูออไรด์
รักษาช่องว่างของฟัน
ปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก
รักษารากฟันน้ำนม
ครอบฟันน้ำนม
ทันตกรรมประดิษฐ์
ครอบฟัน
สะพานฟัน
ฟันปลอม
ปลูกรากฟันเทียม

 

Leave a Comment