Maecenas a turpis purus. Nunc venenatis purus sed purus dignissim porttitor. Nam semper nulla pharetra est sceleri

จัดฟัน

จัดฟัน

การจัดฟัน คือการทำให้ฟันที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง เป็นต้น ให้กลับมาจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งนอกจากจะมีผลทำให้ฟันเรียงตัวดูสวยงามแล้ว การทำความสะอาดช่องปาก ก็จะทำได้ง่ายขึ้น และรูปหน้าก็ยังดูสวยงามขึ้นอีกด้วย

จัดฟันแบบโลหะ

เป็นวิธีการจัดฟันแบบติดแน่นที่นิยมใช้มานาน ปัจจุบันมีการพัฒนาขนาดของโลหะที่ใช้  ให้มีขนาดเล็กลง เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ความรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้น

จัดฟันแบบ Ceramic

เป็นการจัดฟันที่ใช้เครื่องแบบเซรามิกซึ่งมีสีใกล้เคืองผิวฟัน ติดไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านร่องเครื่องมือและใช้ยางสีใสรัดเข้ากับเครื่องมือ เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน

จัดฟันแบบ Damon

การจัดฟันดามอน คือการจัดฟันด้วยอุปกรณ์ที่มีฝาเลื่อนปิด-เปิด กระชับ แต่ลดแรงดึงของการรัดฟัน คนไข้จึงจะรู้สึกเจ็บน้อยลงกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา และยังสามารถร่นระยะเวลาในการรักษาฟันได้ดี 

จัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสคือการจัดฟันโดยใช้เครื่องมือใส เครื่องมือนี้จะออกแบบมาเฉพาะบุคคลโดยการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับการเรียงตัวของฟันตามให้เข้าที่และเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนทุกๆ  2-3  สัปดาห์แล้วแต่กรณีและคำแนะนำของทันตแพทย์ 

 

จัดฟันกับ we smile แบ่งชำระอย่างไร

เมื่อเริ่มติดเครื่องมือจัดฟัน จะมีการแบ่งจ่ายดังนี้
จัดฟันแบบโลหะ
แบ่งชำระ 3,000*5 ครั้ง ต่อไปครั้งละ 1,500 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
จัดฟันแบบ Damon และ Damon Clear
แบ่งชำระ 12,000*4 ครั้งต่อไปครั้งละ 3,000 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
จัดฟันแบบ Ceramic
แบ่งชำระ 12,000*4 ครั้งต่อไปครั้งละ 2,000 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
จัดฟันแบบใส
แบ่งชำระ ครั้งแรก พิมพ์ปาก ถ่ายรูป 15,000 บาท
ครั้งที่ 2 พิมพ์ปากด้วยวัสดุซิลิโคน85,000 บาท
ครั้งที่ 3 รับเครื่องมือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ค่าพิมพ์ปาก x-ray ถ่ายรูป เคลียร์ช่องปาก และรีเทนเนอร์หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา

เมื่อคนไข้ตกลงจัดฟัน ครั้งแรกจ่ายเท่าไหร่?

1. ตรวจ ปรึกษา ฟรี
2. X-ray ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม ฟิล์มละ 800 บาท

3. พิมพ์ปาก บน-ล่าง 1,000 บาท
4. ถ่ายรูปเพื่อการวินิจฉัยจัดฟัน 500 บาท