Maecenas a turpis purus. Nunc venenatis purus sed purus dignissim porttitor. Nam semper nulla pharetra est sceleri

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์คืออะไร

ทันตกรรมประดิษฐ์ คือเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ช่วยในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือช่วยในการแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหักไป ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

ครอบฟัน

ครอบฟันมีลักษณะทันตกรรมประดิษฐ์ที่ทำแล้วเหมือนฟันธรรมชาติ ใช้วิธีครอบลงไปบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่าง และสีของฟัน ให้มีความสวยงามขึ้น และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียมด้วย

สะพานฟัน

การทำทันตกรรมสะพานฟันเป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยในการทดแทนฟันแบบติดแน่นถาวร ด้วยวิธีการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียง และเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างช่องว่างที่ครอบฟัน ซึ่งจะใช้ฟันปลอมทดแทนฟันที่สูญเสียไป

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมเป็นทันตกรรมประดิษฐ์วิธีหนึ่งที่เป็นวิธีสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ ซึ่งทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรองรับฟัน ซึ่งจะมีความมั่นคงให้แก่ฟันที่นำมาทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ ดูเพิ่มเติม

ฟันปลอม

การทำทันตกรรมฟันปลอมเป็นการทดแทนฟันในแบบที่สามารถถอดออกได้โดยทั่วไปแล้วฐานฟันปลอมจะสามารถทำได้ด้วยพลาสติกหรือโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการด้วยว่าต้องการฟันปลอมแบบใด ดูเพิ่มเติม