Maecenas a turpis purus. Nunc venenatis purus sed purus dignissim porttitor. Nam semper nulla pharetra est sceleri

ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากคือวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา ที่ วีสไมล์ เราให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก เชี่ยวชาญการผ่าตัดในช่องปาก ปลอดภัย ไร้กังวล 

การผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด

ฟันคุด สามารถเป็นสาเหตุของเหงือกอักเสบ การติดเชื้อ โรคเหงือก ฝีในช่องปาก หรือทำให้ฟันซี่ข้างเคียงผุง่ายขึ้น ทันตแพทย์จึงอาจแนะนำการรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดออกไป เมื่อได้ยินคำว่า “ผ่าฟันคุด” หลายคนอาจจะกังวล ความจริงแล้วการผ่าฟันคุดก็สามารถทำได้บนเก้าอี้ทำฟันในคลินิก โดยใช้ยาชาตามปกติได้ การผ่าตัดฟันคุดอาจจะใช้เวลาการทำนานกว่าถอนฟันปกติ และมีกรรมวิธีซับซ้อนกว่า ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและลักษณะการขึ้นของฟันคุด  

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร

คือการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน อาจเนื่องมาจากกรณีความผิดปกติของขนาด รูปร่างหรือตำแหน่งของกระดูกขากรรไกร ซึ่งส่งผลทำให้การสบฟันและการบดเคี้ยวผิดปกติ หรือเกิดความผิดปกติของรูปหน้า เช่น มีคางที่ยื่นผิดปกติ ซึ่งในการรักษาอาจทำร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกขากรรไกร หรือการปรับแต่งกระดูกคาง แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับการวางแผนร่วมกันของทันตแพทย์และคนไข้

การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก

คือวิธีการทางทันตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น ในกรณีของการปลูกรากฟันเทียม คนไข้อาจมีปริมาณกระดูกบริเวณขากรรไกรที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับรากฟันเทียม การปลูกถ่ายกระดูกจึงทำเพื่อให้ได้ขนาดและปริมาณตามที่ต้องการ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับรากฟันเทียม

การผ่าตัดเหงือก

คือวิธีการทางทันตกรรมที่ใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การรักษาโรคเหงือก, การเกลารากฟัน, ศัลยกรรมตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม, ศัลยกรรมเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน เป็นต้น