การรักษารากฟันคืออะไร

เมื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อหรือตายจากสาเหตุต่างๆ เช่น ฟันที่แตกจนทะลุประสาทฟัน ฟันผุรุนแรง  ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา จะมีการก่อตัวที่ปลายรากฟันในกระดูกขากรรไกร เกิดเป็นฝีได้ และสามารถทำลายกระดูกรอบๆ ฟัน ทำให้เกิดอาการปวด การรักษารากฟันก็คือการตัดโพรงประสาทที่อยู่ใจกลางฟัน (เอาประสาทฟันที่มีปัญหาออก)

การรักษารากฟันมีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อโพรงประสาทฟันที่อักเสบหรือตายถูกตัดออก ก็จะทำความสะอาดคลองรากฟัน จัดรูปทรง และอุดด้วยวัสดุอุดคลองรากแทนที่ประสาทฟันที่เสียออกไป การรักษาทำประมาณ 3 ครั้ง แต่แล้วแต่ความยากง่ายของฟัน แต่ละครั้งประมาณ 30 นาที

ฟันที่รับการรักษาจะอยู่ได้นานเท่าใด

ฟันที่ได้รับการรักษาสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต แต่ทั้งนี้หากดูแลสุขภาพฟันไม่ดี ฟันผุยังสามารถเกิดขึ้นได้อีก จึงจำเป็นต้องรักษาสุขอนามัยของปากและฟันที่ดี และพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

Leave a Comment