ขั้นตอนการอุดปิดช่องว่าง

1. ถ่ายรูปฟันที่ต้องการแก้ไข ส่งมาปรึกษาคุณหมอ ทาง Line เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น คลิก

2. เคลียร์ช่องปาก ขูดหินปูน ไม่ให้เหงือกอักเสบก่อนอุด

3. อุดปิดช่องว่าง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

เคสตัวอย่างจริง ผลงานของ ทพญ.นลพรรณ วุฒิวณิช

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Certifiacte in Implant Dentistry, สมาคมทันคกรรมรากเทียม แห่งประเทศไทย

-อาจารย์พิเศษ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อุดปิดช่องว่าง อยู่ได้นานแค่ไหน

วัสดุที่ใช้อุดปิดช่องว่าง อยู่ได้นานอย่างน้อย 5-7 ปี อาจมีโอกาสสีเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับการทานชา กาแฟ และการใช้งาน 

การดูแลหลังการอุดปิดช่องว่าง

1.ระวังการใช้ฟันหน้ากัด กรือแทะ

2.ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน

3.พบทันตแพทย์สม่ำเสมอทุก 6 เดือน