คำถามที่พบบ่อย


จัดฟันกับ we smile แบ่งชำระอย่างไร

เมื่อเริ่มติดเครื่องมือจัดฟัน จะมีการแบ่งจ่ายดังนี้
จัดฟันแบบโลหะ
แบบที่ 1 แบ่งชำระ 5,000*4 ครั้งต่อไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
แบบที่ 2 แบ่งชำระ 3,5000*4 ครั้งต่อไปครั้งละ 1,500 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
จัดฟันแบบ Damon/Damon Clear
แบ่งชำระ 12,000*4 ครั้งต่อไปครั้งละ 3,000 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
จัดฟันแบบ Ceramic
แบ่งชำระ 12,000*4 ครั้งต่อไปครั้งละ 2,000 บาท จนครบตามที่คุณหมอแจ้งราคาไว้
จัดฟันแบบใส
แบ่งชำระ ครั้งแรก พิมพ์ปาก ถ่ายรูป 15,000 บาท
ครั้งที่ 2 พิมพ์ปากด้วยวัสดุซิลิโคน85,000 บาท
ครั้งที่ 3 รับเครื่องมือ ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ค่าพิมพ์ปาก x-ray ถ่ายรูป เคลียร์ช่องปาก และรีเทนเนอร์หลังจากเสร็จสิ้นการรักษา

เมื่อคนไข้ตกลงจัดฟัน ครั้งแรกจ่ายเท่าไหร่?

1. ตรวจ ปรึกษา ฟรี
2. X-ray ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม ฟิล์มละ 800 บาท
3. พิมพ์ปาก บน-ล่าง 1,000 บาท
4. ถ่ายรูปเพื่อการวินิจฉัยจัดฟัน 500 บาท

อยากทำรากเทียม ต้องทำอย่างไร?

1. ตรวจ ปรึกษา ฟรี
2. พิมพ์แบบ 1,000 บาท
3. x-ray ฟิล์มใหญ่ 800 บาท ฟิล์มเล็ก 200 บาท
4. ใส่รากเทียม ชำระ 60% ในส่วนของรากเทียม 
** กรณีปลูกกระดูกหรือผ่าตัดอื่นๆ ชำระเต็มจำนวน**
รอ 1-3 เดือนให้รากเทียมติดแน่นกับกระดูก
5. พิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันบนรากเทียม ชำระ 40% (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)
6. ใส่ครอบฟัน ประมาณ 1 สัปดาห์หลังพิมพ์ครอบฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
**รับประกัน 1 ปี หลังการใส่ครอบฟันเสร็จสิ้น**

 

Leave a Comment