Price & Service / ราคาและบริการ 

ทันตกรรมทั่วไป 

ตรวจฟัน ให้คำปรึกษา

300-500 บาท 

ขูดหินปูน ขัดฟันทั้งปาก

1,000-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน

ขัดฟัน ขจัดคราบชากาแฟ Air flow

1,200-1,500 บาทต่อครั้ง

อุดฟัน 

ด้านแรก ด้านละ 1,000-1,500 บาท ด้านต่อไปด้านละ 1,000 บาท

**ไม่รวมค่ายาชา และวัสดุรองพื้น**

ถอนฟัน

1,200-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับตำแหน่งซี่ฟัน และความซับซ้อนในการถอน

ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 

250 บาท ต่อฟิล์ม

ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก 

1,000 บาท ต่อฟิล์ม

ค่าบริการปลอดเชื้อ 

150-250 บาท ต่อครั้ง

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 

อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

4,000-6,000 บาทต่อช่อง (โดยทพญ.นลพรรณ วุฒิวณิช)

3,000-5,000 บาทต่อช่อง (โดยทพญ.วาริน สิทธิไวทยาภรณ์)

เซรามิกวีเนียร์

16,000 บาทต่อซี่ คลิกเพื่อดูโปรโมชั่นวีเนียร์

ฟอกสีฟันที่คลินิก 1 ครั้ง

ราคา 7,500 บาท 

ฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน 

ราคาแพคเกจ 5,500 บาท **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

ฟอกสีฟันที่คลินิกร่วมกับการฟอกด้วยตนเองที่บ้าน 

ราคาแพคเกจ 9,500 บาท **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

คลิกเพื่อดูโปรโมชั่นฟอกสีฟัน

ผ่าตัดตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม 

15,000-20,000 บาท ต่อ 6-10 ซี่

จัดฟัน 

พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาจัดฟัน

ราคา 1,500 บาท 

ถ่ายรูปเพื่อวางแผนการรักษาจัดฟัน

ราคา 500 บาท 

ถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากเพื่อวางแผนการรักษาจัดฟัน

ราคาฟิล์มละ 800 บาท 

เครื่องมือคงสภาพฟัน / Retainer

Vivera Retainer จากแบรนด์ Invisalign ได้ถึง 3 คู่ ราคา 24,900 บาท

รีเทนเนอร์แบบลวดธรรมดา ราคาชิ้นละ 2,500 บาท 

รีเทนเนอร์แบบใส ราคาชิ้นละ 2,500 บาท

รีเทนเนอร์แบบลวดธรรมดา มีลวดลาย ราคาชิ้นละ 3,000 บาท 

รีเทนเนอร์แบบใส่ฟันปลอมเพิ่มซี่ละ 500 บาท

เครื่องมือจัดฟันชนิดโลหะ 

50,000-60,000 บาท  **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

เครื่องมือจัดฟันชนิดเซรามิก 

60,000-70,000 บาท  **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

เครื่องมือจัดฟันชนิด Self ligate (Damon/Damon clear/Clarity)

75,000-85,000 บาท  **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

คลิกเพื่อดูโปรโมชั่นจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign Go (เครื่องมือไม่เกิน 20 ชิ้น แก้ไขเฉพาะฟันหน้า)

ราคา Promotion 79,000 **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

เครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign Full (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)

ราคา Promotion 175,000 **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

คลิกเพื่อดูโปรโมชั่นจัดฟันใส

รากฟันเทียม 

พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาฝังรากฟันเทียม

ราคา 1,500 บาท 

รากฟันเทียม Astratech (Sweden)

ราคา Promotion 69,000 บาท **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

รากฟันเทียม Osstem (South Korea)

ราคา Promotion 49,000 บาท **ราคาเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น**

คลิกเพื่อดูโปรโมชั่นรากเทียม

การปลูกกระดูกเพื่อฝังรากฟันเทียม 

ราคา 10,000-20,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุ

ผ่าตัดยกไซนัส ร่วมกับการปลูกกระดูกเพื่อฝังรากฟันเทียม 

ราคา 20,000 บาท ไม่รวมค่าวัสดุ

 

ศัลยกรรมช่องปาก 

ถอนฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง 

ราคาต่อซี่ 1,200-1,500 บาท 

ถอนฟันคุด 

ราคาต่อซี่ 2,000-2,500 บาท 

ผ่าตัดฟันคุด หรือฟันฝัง 

ราคาต่อซี่ 3,000-7,000 บาท 

ผ่าตัดปุ่มกระดูก หรือเนื้อเยื่อรั้ง 

ราคาต่อตำแหน่ง 5,000-7,000 บาท 

ครอบฟัน สะพานฟัน 

ครอบฟันโลหะทั้งซี่ หรือครอบฟันกระเบื้องเคลือบโลหะ 

สะพานฟันราคาตามจำนวนซี่ฟันที่ครอบ และวัสดุที่ใช้

**ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้**

โลหะผสมทอง 2% (Palladium base) ราคาต่อซี่ 18,000 บาท

โลหะผสมทอง 50% (Semi-precious) ราคาต่อซี่ 20,000 บาท

โลหะผสมทอง 88%(High-precious) ราคาต่อซี่ 22,000 บาท

ครอบฟันเซรามิกทั้งซี่ 

**ราคาขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้**

E-max Crown ราคาต่อซี่ 16,000 บาท

Zirconia Crown ราคาต่อซี่ 18,000 บาท

เดือยฟัน 

Fiber post (เรซิน) ราคาต่อซี่ 4,500-5,000 บาท

Cast post (โลหะ) ราคาต่อซี่ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ 4,500-5,000 บาท + ค่าแลปตามจริง

ฟันปลอม 

ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติก 

ราคาเริ่มต้น 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซี่ฟันที่ใส่ ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 

ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซี่ฟันที่ใส่ และความซับซ้อนในการทำ

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานพลาสติก 

ราคา 30,000 บาท

เฝือกสบฟันแบบแข็งป้องกันการนอนกัดฟัน 

ชิ้นละ 5,000 บาท

 

รักษาโรคเหงือก 

ขูดหินปูน ขัดฟันทั้งปากโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง 

ราคา 1,500-2,000 บาท 

เกลารากฟัน 

ราคา 2,000-3,000 บาท ต่อ Quadrant

ผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความสูงของฟัน (Crown Lengthening)

ราคา 5,000-7,000 บาท ต่อตำแหน่ง

ผ่าตัดปลูกเหงือก 

ราคา 10,000-20,000 บาท ต่อตำแหน่ง

รักษารากฟัน 

รักษารากฟันหน้า 

ซี่ละ 7,000 บาท

รักษารากฟันกรามน้อย 

ซี่ละ 9,500 บาท

รักษารากฟันกราม 

ซี่ละ 13,000 บาท

รักษารากฟันฉุกเฉินเพื่อบรรเทาอาการ 

ครั้งละ 2,000 บาท

รักษารากฟันซ้ำ 

บวกเพิ่มซี่ละ 2,000 บาท

ทันตกรรมเด็ก 

ขูดหินปูน ขัดฟันทั้งปาก

ครั้งละ 800-1,000 บาท

เคลือบฟลูออไรด์ 

ครั้งละ 700 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน 

ซี่ละ 700 บาท

อุดฟันน้ำนม 

800-1,800 บาท

ถอนฟันน้ำนม 

ซี่ละ 700 บาท

EF line แก้ไขการสบฟันเบื้องต้น

คอร์สละ 20,000 บาท ดูแลตลอด 1 ปี

รักษารากฟันน้ำนม 

ซี่ละ 2,000-4,000 บาท

ครอบฟันน้ำนม 

ซี่ละ 4,000 บาท

ราคาข้างต้นมีผลตั้งแต่ 1 มค. - 31 ธค. 2566