We Smile ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน และได้รับการรับรองจาก Invisalign โดยตรง

1. ทพ.สุภชัย  เกียรติสกุลทอง

2. ดร.ทพญ.กิตติ์ภารัช  กมลธรรม

✅ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญจัดฟันที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสมาคมจัดฟันแห่งประเทศไทย (Thai board of Orthodontics)

✅ Certified Invisalign Orthodontist

ตรวจสอบรายชื่อได้จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย คลิก

โปรโมชั่น ราคาพิเศษ Invisalign full

- สำหรับ 50 เคสแรกเท่านั้น

- ผ่อนชำระ 33,000 บาท 5 ครั้ง

- ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ ไม่มีชาร์จเพิ่ม

ไม่จำกัดจำนวนชิ้นเครื่องมือ
ทำซ้ำได้ 2 ครั้ง ฟรี!
ตรวจปรึกษา ฟรี!
พิมพ์แบบ ฟรี!
ติด attachment ฟรี!
Stripping(ตะไบฟัน) ฟรี!

การจัดฟันแบบใส 

คือ การจัดฟันโดยใช้เครื่องมือใสแบบถอดได้ เครื่องมือนี้จะออกแบบมาเฉพาะบุคคลโดยการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก USA เพื่อปรับการเรียงตัวของฟันให้เข้าที่และเหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย ร่วมกับการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์

การจัดฟันแบบใส เหมาะกับใคร

1. คนที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือ

2. คนที่แพ้โลหะ

3. คนที่เคยจัดฟันมาแล้ว และต้องการแก้ไขปัญหาอีกเล็กน้อย

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส

1. ทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากสามารถถอดเข้าออกได้

2. ลดการระคายเคืองกับกระพุ้งแก้ม และเนื้อเยื่อช่องปาก เนื่องจากไม่มี Bracket

3. ทำนายผลการเคลื่อนฟันได้แม่นยำกว่าการจัดฟันแบบอื่น เนื่องจากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ

ข้อปฏิบัติเมื่อจัดฟันแบบใส

1. ใส่เครื่องมือ อย่างน้อย 22 ชั่วโมง ต่อวัน

2. เปลี่ยนเครื่องมือทุก 2-3 เดือน หรือตามที่ทันตแพทย์กำหนด

3. เก็บเครื่องมือใส่กล่องทุกครั้งที่ถอดออก ป้องกันเครื่องมือหาย