“3 วิธีแก้ สำหรับคนมีปัญหา ฟันห่าง”

1. จัดฟัน

เหมาะกับเคสที่ต้องการแก้ไขปัญหาหลายอย่างร่วมด้วย 🕘ใช้ระยะเวลาในการแก้ไข อย่างน้อย 1-2 ปี

2. วีเนียร์

เหมาะกับเคสที่ต้องการปรับรูปร่างฟัน หรือเปลี่ยนสีฟันอย่างถาวรร่วมด้วย 🕘ใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

3. อุดปิดช่องว่าง

เหมาะกับเคสที่ต้องการแก้ไขทันที 🕘ทำครั้งเดียวเสร็จ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 💰ราคาถูกกว่าการรักษาแบบอื่น สีวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ภายใน 3-5 ปี

**ในคนไข้แต่ละราย จะมีแผนการรักษาที่แตกต่างกันไป ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อได้รับคำแนะนำก่อนตัดสินใจ**

Leave a Comment