ผศ.ทพ.ภาณุภัทร ภูมิภัทราคม – หมอโอ้

รักษารากฟัน

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์(รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาเอนโดดอนต์(รักษารากฟัน) Diplomate, Thai board of Endodontics (FRCDS)

-Certificate of completion in Application of botulinum toxin in Dentistry, Osstem AIC center, Seoul, Korea

-อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Comment