ผศ.ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ – หมอเต้

รากฟันเทียม ผ่าฟันคุด ถอนฟัน ผ่าตัดขากรรไกร

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555

– Diplomate, Thai board of Oral & Maxillofacial Surgery พ.ศ.2558

– Fellowship in Oral and Maxillofacial Oncologic Surgery and Microvascular Reconstructive Surgery,Kunming, China พ.ศ.2560

– อาจารย์ประจำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

Leave a Comment