ตรวจสอบข้อมูลให้ดี ก่อนตัดสินใจจัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟัน คือทันตแพทย์ที่ได้รับการศึกษาต่อเฉพาะทางจัดฟัน จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่มีหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี และได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ตามลิงค์ด้านล่าง
https://goo.gl/n4vM5m

Leave a Comment